Prijzen

4 x per maand21,00 euro / maand
8 x per maand25,50 euro / maand
Onbeperkt32,50 euro / maand
Inschrijfgeld (eenmalig)25,00 euro

Bij ons fitnesscentrum is niemand verplicht een maand- of jaarabonnement af te sluiten. Ook is er geen sprake van een opzegtermijn.

De betaling van de contributie geschiedt maandelijks per automatische incasso. Bij aanmelding van nieuwe leden verwachten wij een contante betaling van twee maandtermijnen incl. het inschrijfgeld. Als u er dus voor kiest om bijv. 8 maal per maand bij ons te komen sporten, betaalt u bij uw aanmelding  76,- euro.

Wij verzoeken u om bij inschrijving 2 pasfoto’s en een kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen.

Bij bijv. ziekte of vakantie vragen wij u dit z.s.m. aan ons door te geven, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. U kunt dit telefonisch of per mail doorgeven. Als u ons mailt, verzoeken wij u om hierbij duidelijk uw naam en adres en de betreffende periode dat u afwezig bent te vermelden.